Uskutočnil sa Týždeň duchovnej obnovy 2018

Týždeň duchovnej obnovy Slovenského združenia CASD sa niesol pod názvom „Návrat Kráľa“ a uskutočnil sa od 29. júla do 5. augusta v  príjemnom prostredí najväčšieho protestantského školiaceho a relaxačného strediska v strednej Európe, v rekreačnom zariadení Hradný vrch (Várhegy Üdülő), v Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely) v Maďarsku, v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc. 280 účastníkov mohlo obdivovať a naplno vychutnávať nádhernú prírodu, v lone ktorej je areál posadený.

Počas Týždňa duchovnej obnovy sa účastníci zamýšľali nad aktuálnosťou prípravy týkajúcej sa 2. príchodu Ježiša Krista. Odrazovým mostíkom bolo kázanie Ježiša Krista zaznamenané u evanjelistu Matúša v 24. a 25. kapitole.

Týmto myšlienkam boli podriadené aj piesne pod taktovkou speváckej skupiny vedenej   Milenkom Vučetićom, príhovory z Božieho slova, každodenné príbehy pre deti i večerné skúsenosti. Práca v 12-tich rodinách – do ktorých boli účastníci rozdelení, možnosť absolvovať tzv. „neviditeľné stretnutia“ – kde mohol každý záujemca biblické príbehy prežiť všetkými zmyslami okrem svojich očí a napokon aj jednotlivé workshopy zdôrazňovali líniu spolupatričnosti a zdieľania. Účastníci sa skoro ráno stretávali k počúvaniu Božieho slova v kaplnke. Ešte pred raňajkami sa stretávali aj k tichému modlitebnému stíšeniu nad konkrétnym biblickým príbehom dňa. Odpoludňajší čas venovali odpočinkovým aktivitám a turistike, k čomu región ponúka nevyčerpateľné možnosti. Piatkový večer bol v réžii spoločného slávnostného stolovania a vyjadrenia vďačnosti Bohu i svojim súrodencom v Ježišovi Kristovi. Kazateľ Daniel Komora spolu s deťmi názorne navodili atmosféru kráľovskej hostiny v kostýmoch, ktoré upútali najmä veľké množstvo detí, no nielen ich…

V sobotu sa počet účastníkov rozšíril na cca 350. Prišli záujemcovia nielen z blízkeho okolia, ale aj zo sesterského miestneho zboru v Sátoraljaújhely. Kazateľ Erik Kormos vo svojom príhovore poukázal vo svojom kázaní na to ako dôležité je poznať historický i textový kontext, v ktorom Ježiš svoje „Podobenstvo o ovciach a kozloch“ rozpovedal. Deti, ktoré sa počas týždňa stretávali v troch vekových skupinách, si v sobotu pripravili piesne, ktorými povzbudili všetkých účastníkov. Predseda Slovenského združenia CASD Bohumil Kern vo svojom kázaní podčiarkol myšlienku radosti a vyslobodenia, ktorú posledný súd prináša, podporiac ju vlastným životným príbehom. Odpoludnie bolo venované chválam, rozhovorom či prechádzkam v prírode; večer zase vyjadreniu vďačnosti tým, ktorí celý týždeň slúžili.

Účastníci si mohli počas týždňa výhodne zakúpiť produkty Vydavateľstva Advent-Orion a Štúdia Nádej.

Týždňu duchovnej obnovy prialo nielen krásne počasie, ale vládla na ňom aj atmosféra vrúcnej rodinnej súdržnosti, srdečného zdieľania sa a vzájomného porozumenia. Chutná maďarská kuchyňa nebola iba čerešničkou na torte, ale hlavne výsledkom priateľského, chápavého a ľudského prístupu personálu rekreačného zariadenia pod vedením manželov András a Ildikó Ignácz.

Viac fotiek nájdete na facebooku Slovenského združenia nebo na stránkach TDO.