Oddelenia

V našom zbore pracujú oddelenia:

Misia 

Sobotná škola

Deti a mládež