Kontakty

Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.

Adresa zboru: Námestie Artézskych Prameňov 49, 984 01  Lučenec

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

  • 9:30 – 10:40 – biblické štúdium – sobotná škola
  • 11:00 – 12:00 – bohoslužba
  • 14:00 – 15:00 – popoludňajší program

Kazateľ: Marek Kaba, kabamarco@gmail.com

Ako nás nájdete: