Upravený program kázaní zborov pre 2. štvrťrok 2020

Milí bratia, milé sestry,

nastaly určité zmeny v programu kázaní pre 2. štvrťrok. Hlavne presun večere Pánovej na 20.6.

Tento program nájdete aj na jeho stálej stránke