Program kázaní zborov pre 3. štvrťrok 2019

Milí bratia, milé sestry,

o chvíľu je tu júl, prázdniny a k tomu patrí aj program kázaní pre 3. štvrťrok.

Tento program nájdete i na jeho stálej stránke