Zmena programu kázaní zborov pre 2. štvrťrok 2019

Dôležitá zmena v termíne pamiatky Večere Pánovej, ktorá bude sobotu 15.júna v Lučenci.

Tento program nájdete i na jeho stálej stránke