Brat Michal Hlivka odišiel na dočasný odpočinok

Milé sestry a bratia, drahí priatelia, s veľkou bolesťou, no s očakávaním skorého stretnutia vám oznamujeme, že náš brat, Michal Hlivka, bol povolaný Pánom života i smrti na dočasný odpočinok. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho aktívny život a neúnavnú službu.

S nádejou na vzkriesenie, sa s naším bratom rozlúčime v nedeľu dňa 24.7.2022 o 11.00 hod. v miestom kostole na Polichne.