ZMENA programu kázaní zborov pre 4. štvrťrok 2018

Dôležitá zmena v rozpise kázaní pre December 2018.
Sestry a bratia pamiatka Večere Pánovej bude už 8. decembra v Lučenci.
Potom 29.decembra bude kázať v Lučenci s. Zdenka Hudecová.

Tento program nájdete i na jeho stálej stránke