Je to na tebe

Dozneli posledné tóny, posledné slova.   Muzička 2013 je už nenávratne za nami. V našich ušiach  doznievajú melódie, hovorené slovo, scénky. Veľmi sme očakávali deň, kedy  mladí ľudia z časti Slovenska ukážu ako žijú v jednotlivých zboroch a ako prežívajú spoločenstvo s Bohom. Páčili sa piesne, vystúpenia, príbehy. Celý program sa niesol témou „Je to na tebe“. Deti  vydali zo seba maximum, aby nám predniesli  jednotlivé nacvičené čísla. Z každého predstaveného čísla  si do nášho života môžeme  zobrať ponaučenie. Scénky ako  „Potopa“, „Nebeská matematika“ , či „Stolička“ majú hlbší  význam aj pre dospelého. Ďakujeme Bohu, ale aj deťom, a samozrejme aj učiteľkám deti, za program, ktorý odznel na muzičke. Tešíme sa spolu na ďalší ročník , keď Pán dá v roku 2014.