Výstava Biblie

V čase od 14-25 septembra v meste Lučenec prebehla putovná výstava Biblií. V priestoroch mestskej knižnice zaplnili výstavné stoly rôzne výtlačky  tejto veľa ráz nenávidenej, často odmietanej, ale na druhej strane milovanej, najviac prekladanej knihy, ktorá mení životy mnohých ľudí. Bibliu tiež nazývame Knihou kníh. Na výstavu chodili ľudia z mesta, školy, a boli aj prednášky pre verejnosť. Kazateľ Milenko Vučetić pri tejto príležitosti  povedal, ako si prostý ľud dávnejšie túto knihu vážil, a že ten kto číta  riadky tejto knihy, od základu sa mení jeho život k lepšiemu. Pretože, od začiatku až po koniec je predstavený  Boh, ktorý má záujem o človeka, a chce mu vrátiť stratený raj.