Slovensko-maďarská konferencia

Slovensko-maďarská  konferencia 2014 –Lučenec…

Minulý rok sme v maďarskom Šalgotarjáne sľúbili, že o rok podobnú akciu uskutočníme my, na druhej strane hranice, teda na Slovensku. Svoj sľub sme  dodržali a miestom, kde sa konferencia uskutočnila sa stal Lučenec. Téma, ktorá bola určená pre túto konferenciu znela: „Hľa prídem skoro“

Konferencia prebehla podobne ako sobotné bohoslužby na našich zboroch. Začalo sa song servisom. Po ňom bola prebratá sobotná škola, ktorú viedol br. Bielik. Po prestávke slúžil Božím slovom maďarský hosť br. Ösz Farkas Ernö kázal na verš z Hozeáša 2,15.16

Je tu reč o údolí Áchor, o geograficky bezvýznamnom mieste, ale pre Izraelitu malo veľký význam. Po dobývaní Kanaánu sa stalo miestom hanby. Bolo to miesto, kde predali Pána Boha a prežili veľkú porážku. A tak sa stalo údolím porážky, nešťastia, smútku, beznádeje, údolím veľkých otáznikov, smrti, miestom, kde neprebýva Boh. Áchor znamená nešťastie, utrpenie, smútok.

Toto údolie bolo pri vstupe do zasľúbenej zeme. Aj my sa dnes nachádzame v údolí Áchoru a pýtame sa: Kde je Boh? A nenachádzame odpoveď.

Napokon sa v tomto údolí ozve Pán Boh, a ono sa stane bránou nádeje, t.j. vchodom do zasľúbenej zeme. A toto zasľúbenie nosíme aj my v našom názve, sme „adventisti siedmeho dňa“- to znamená, že veríme v stvoriteľské dielo i v to, že Pán Boh urobí rozumný koniec tomuto príbehu na tejto zemi. To, čo Pán Boh začal, to aj dokončí a to naše údolie Áchoru sa stane bránou nádeje, do zasľúbenej zeme, keď príde Kristus druhý raz.

Po telesnom pokrme sme sa usadili pohodlne do kresiel, kde sme mohli počuť posolstvo predsedu slovenského združenia br. Karola Badinského. Aj on nám tlmočil posolstvo, ktoré má hlboký význam pre nás, žijúcich tesne pred druhým príchodom nášho Spasiteľa. Kázal na verše z ev. Marka 14. kapitoly 3.-9. verš.  Bola podčiarknutá aktivita jednej ženy, ktorá sa pohybovala v dôležitých momentoch jej života v blízkosti J. Krista. To, čo ona chápala, nechápali Ježišovi učeníci, ani iní, ktorí sa pohybovali v jeho blízkosti. A tak Mária Magdaléna je nám vzorom v mnohých veciach, týkajúcich sa duchovného života. Nepremeškajme budúce udalosti, ktoré sa majú udiať v blízkej budúcnosti.

Na záver sme vyjadrili túžbu podobnú konferenciu znovu uskutočniť aj v budúcom roku. Stane sa to pravidlom?

Poďakovanie patrí predovšetkým Bohu, všetkým, ktorí sa podieľali  na príprave, organizácii, či na nácviku programu, ale aj všetkým zúčastneným.

http://youtu.be/Las9vPaI8xc

http://youtu.be/pqm9b1rv8Yk