Program kázaní zborov pre 3. štvrťrok 2017

Je tu nový štvrťrok a s ním nový program kázaní v Lučeneckom zbore i v zboroch v našom okolí.

Tento program nájdete i na jeho stálej stránke.