Program kázaní zborov pre 2. štvrťrok 2018

Je tu ďalší štvrťrok a s ním nový program kázaní v Lučeneckom zbore i v zboroch v našom okolí.

Tento program nájdete i na jeho stálej stránke