O Del tut vičhinel – ako to dopadlo :-)

Evanjelizácia  Rómov v Ľuboreči  v sobotu a v Políchne v nedeľu by nebola vôbec možná,  ak by nám Boh nepožehnal skvelý tím. Bolo úžasné, keď prišli bratia z Rakús a Žiaru nad Hronom.

Ešte pred víkendom sme sa stretli – Zdenka Hudecová, Roman Šinka, bratia a sestry zo Žiaru nad Hronom, Pavel a ja. Pozývali sme ľudí z okolitých dedín.

Doobedu sme oslavovali Pána Boha piesňami, ktorými nás viedli bratia z Rakús – chváliči menom „DevleskeroHangos“ – Boží akord.

V Ľuboreči bola výborná atmosféra, pretože ľudia, ktorých sme pozvážali, boli ochotní načúvať osobným svedectvám.

Pre mňa bolo najsilnejšie svedectvo Radka a Igora. Ak šoférujete a havarujete, pričom v aute zomrie váš kamarát a druhý človek má amputovanú nohu,  potom sa rodičovi len veľmi ťažko odpúšťa. To,  čo robí s človekom Kristova láska je však úžasné.  Pretože medzi gádžami sa niečo také ako strata dieťaťa neodpúšťa. A medzi Rómami už vôbec nie. Ale Igor dokázal odpustiť a to je Božia moc.

V Ľuboreči prišiel za nami pán, ktorý si pýtal Bibliu. Ďalší človek zasa chcel študovať Bibliu.

Nasledujúci deň v Polichne začal tým, že sme od skorého rána pripravovali guľáš.

Znova sme pozvážali ľudí z okolitých dedín na chválenie Boha, počúvanie osobných svedectiev bratov zo Žiaru nad Hronom a Rakús.

Sála sa naplnila, niektorí sedeli aj vzadu na stoloch.

Počuli sme znova mnoho svedectiev o tom, ako Boh pomohol oslobodiť ľudí od alkoholu, gemblerstva, fajčenia. Najsilnejšie bolo vidieť brata Ernesta, ktorý bol ochrnutý na vozíčku a teraz chodí. Síce chodí s určitými problémami, ale chváli za to Ježiša Krista. A to zo srdca a úprimne.

Na záver Pavel urobil výzvu, aby ľudia išli za Ježišom a nechali sa ním premeniť.

Dobrodružstvo však pokračuje. Vďaka Božej milosti a záujmu o ľudí Boh pridal ľudí, ktorí majú záujem o hlbšie poznanie Božieho Slova. A to v Chrťanoch, Vieske a na Polichne. V Ľuboreči sú dvere otvorené ďalšej spolupráci vďaka ústretovosti starostu.

Ďakujem Bohu za to,  čo máme spoločne pred sebou. Ďakujem každému,  kto sa zapojil akokoľvek do spoločnej misie pre týchto ľudí, ktorí možno aj kvôli ich chudobe a jednoduchosti sú omnoho otvorenejší Božím veciam,  ako si na prvý pohľad môže niekto myslieť.

Prosím o Vaše modlitby za Viesku, Chrťany a Polichno. A tiež za evanjelizáciu,  ktorá je pred nami v Rimavskej Sobote.

Marek K.