…Netánya…

Sobota 21. Februára bola  v živote nášho zboru plná radostí. Dôvod bol jednoduchý. Do nášho stredu sme privítali skoro najmladšie dieťa členov zboru. Prajeme rodičom, ako aj malej veľa zdravia, Božieho požehnania na jej ceste životom…