Duchovná konferencia v Salgótarjáne „Jednota v rozmanitosti“

V sobotu, 2. marca 2013, sa zbor Lučenec zúčastnil v maďarskom Salgótarjáne Duchovnej konferencie s názvom „Jednota v rozmanitosti“. V miestnej hudobnej škole sa stretli zbory a predstavitelia Slovenského a Podunajského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Konferencia by mohla predstavovať začiatok významnejšej spolupráce dvoch susedných združení.

Počas doobedňajšej pobožnosti mali účastníci možnosť počuť okrem bohatého hudobného programu zúčastnených zborov aj dve kázania predsedov združení. Predseda Dunajského združenia Ősz-Farkas Ernő hovoril o Jednote v rozmanitosti podľa Prvého listu Korintským 12, 12 – 27. Po hudobných prednesoch zborov Fiľakovo a Lučenec hovoril predseda Slovenského združenia Karol Badinský o tom, čo je najdôležitejšie v kresťanstve, na motívy Matúšovho evanjelia 22, 37 – 39. Súčasťou doobedňajšieho programu bola výmena Biblií v rodných jazykoch medzi susednými združeniami. Doobedňajšia časť pobožnosti bola zakončená požehnaním.
Počas obednej prestávky mali účastníci príležitosť nielen vychutnávať dobrý obed, ale aj porozprávať sa s bratmi a sestrami z ostatných zborov.

Poobedňajší program bol venovaný najmä zamysleniam a podobne ako doobeda – spevu či hudobným prednesom. Ako prví dostali priestor tajomníci združení – Oliver Popovič zo SZ, ktorý hovoril o tom, ako z nás jednota v Kristovi formuje bratov a sestry (Ján 17, 20 – 26) a Bihari Csaba z Podunajského združenia. K účastníkom konferencie sa následne prihovoril i František Kolesár, vedúci oddelenia misie SZ CASD („Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený“ – Rim 10, 13 – 15). Posolstvo odovzdali aj pokladníci – sestra Deák Judit a brat Stanislav Bielik, ktorý pripomenul, že Ježiš túži stolovať s ľuďmi zo všetkých národov (Luk 22, 15 – 16). Aj poobedňajšia časť bohoslužby bola ukončená požehnaním.
Prvá duchovná konferencia „Jednota v rozmanitosti“ prebiehala vo veľmi príjemnej, takmer rodinnej atmosfére. V jej závere odznel i obojstranný prísľub, že nebude posledným stretnutím adventistov žijúcich v slovensko-maďarskom pohraničí.