Kázeň – Dominika Hlivková

Boh ťa netrestá, Boh ťa čistí

Pýtali ste sa niekedy, čo je Božia vôľa?  Dokonca ak ju aj poznáme, prečo je tak ťažké ju prijať? Prečo to, či ono Boh dopustil? Bože, ja sa snažím byť verná, robím a pracujem pre teba ako viem, tak prečo si dopustil, aby sa to, či ono stalo?  O čo ti pane Bože ide ? Nevidím, nerozumiem.

Ján 15, 1-2

Kto z vás robil niekedy na vinici? Ja sa musím priznať, že som ho nikdy nepestovala, iba oberala plody, a tak boli Ježišove prirovnania o viniči a ratolestiach nie úplne jasné. 

Predovšetkým som sa zastavila pri slove: „čistí“. No a keďže o pestovaní viniča nič neviem, Google a Youtube bola jasná voľba. Celé roky som si nebola vedomá, akú dôležitú a rozhodujúcu úlohu má v procese pestovania hrozna (aj iného ovocia) čistenie.

Poďme na rýchlu lekciu, čo to čistenie vlastne je.

k stianutiu tu