Chata Joel – Ružiná

IMG_0612Kto nepozná ešte chatu pri Ružinej, ten netuší, že je v krásnom prostredí blízko lesa.

Len malý kúsok od vodnej nádrže Ružiná. Bolo už chladnejšie, ale na stromoch boli ešte farebné listy.

Od piatku do nedele sme boli spolu, neuveriteľné. Vydržali sme to a bolo nám spolu dobre 🙂

Začali sme spolu sobotu, rozprávali sme si, čo zažívame v živote a veľa sme spievali. Výborné dobroty sme si mohli vychutnať pri spoločnom stole. Každý priniesol niečo chutné.

Tí, čo chceli zažiť Boží dotyk pri rannom zamyslení prišli ráno. Vybrali si druhého človeka, s ktorým sa budú rozprávať, modliť a uvažovať o otázkach z Biblie, ktoré dostali do ruky. Ľudia šli von do lesa, niektorí zimomraví zostali vo vnútri.

ODSC_0245

Pavel píše Timotejovi, že pamätá na ostatných a so slzami sa modlí za nich. Čo nám prináša slzy do očí? Kedy sme to naposledy zažili? Boli to slzy radosti alebo slzy bolesti? Čo ťa tým Boh naučil?

Ráno sme si v rámci spoločného štúdia hovorili o princípoch kríža. O vzťahoch, ktoré sú také dôležité a s ktorými máme každý nejaký problém. O vzťahu k Bohu – hore, vzťahoch medzi nami. O tom, aké sú naše vzťahy k ľuďom, ktorí nie sú adventisti alebo vôbec nie sú veriaci. Zaujímame sa o nich? Skutočne? Ide nám o ich dobro? Alebo ich chceme hlavne získať do cirkvi, aby nás bolo viac?

Posledným princípom kríža bol vzťah k budúcim vodcom, pomocníkom ( učeníkom ). Najradšej robíš veci sám? Alebo rád zapájaš ostatných ľudí, aby sa zlepšovali a mohli z nich byť tvoji pomocníci? Chceme mať za sebou generáciu, ktorá bude pokračovať v misii? Ktorá bude pokračovať vo viere, službe a pomoci ostatným? Dajme im teda priestor a veďme ich. Ježiš povedal: “Čiňte mi učeníkov, krstiac ich, učiac ich zachovávať všetko čo som vám povedal. A ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta!” Ježiš tiež hovorí: “Milovať budeš Boha z celej sily, z celej duše a z celého srdca. A milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.”

img_0632 Daniel Komora nám ukázal, čo je to skutočná modlitba. Ako sa my častokrát nevieme modliť a používame otrepané frázy. Ale to môžu byť potom veľmi bezduché a prázdne modlitby. “Bože zostávaj s nami” – ale veď Pán Boh je stále s nami. Prečo Mu to teda chceme opakovať, aby s nami zostal? Veď on nie je ďaleko od nikoho z nás!

Keď Ježiš hovoril učeníkom modlitbu Otčenáš, nechcel ich naučiť nejaké frázy, ktoré majú opakovať ako zaklínadlo. Ukazoval im, aké dôležité je posvätiť sa Bohu, aby meno Božie bolo posvätené v našich životoch. Aby sme žili podľa zákonov Jeho kráľovstva už dnes. A učili sa žiť tak, ako sa patrí na kráľovské deti. Božia vôľa sa deje vždy, keď necháme Boha pôsobiť v našom živote. Ja mu to však musím dovoliť. Nebrániť mu, nezatvárať sa pred Ježišom Kristom, nezatvárať sa pred Jeho hlasom. A vnímať Jeho Slovo, počúvať, čo nám hovoria ľudia, ktorých nám posiela do života.

img_0598Mali sme aj úžasné kuchárky, naše šikovné ženy z Fiľakova, ktoré sa starali o raňajky, obedy aj večere a všetko chutné, čo sme mali na tanieroch. Vďaka Pánu Bohu aj za nich.

Poobede sme mohli prežiť duchovnú cestu vo dvojiciach – ale pozor muži s mužmi a ženy so ženami 🙂 Ďalšie diskusné skupinky boli o tom, ako môžeme chváliť Boha okrem spevu, hudby. Každý mohol povedať, aký text z Biblie ho najviac oslovuje. Aký je jeho obľúbený žalm. Večer bolo veľmi fajn vidieť ľudí, ako sa rozprávajú. Ako sú spolu radi. Nočné modlitby sa nám nepodarili, zapísalo sa len málo ľudí. Takže toto nabudúce.

Posledný deň sme rozmýšľali o tom, ako študovať Bibliu tak, aby sme neriešili len teológiu, nerozoberali každé slovo zo všetkých strán. Ale aby sme sa naučili hľadať v Božom Slove, čo mne chce konkrétne Boh povedať. Ako som spoznal Boha? Aký je Boh pre mňa?

Posledné skupinky boli praktické. Učili sme sa, ako sa pýtať otázky pri takomto živom štúdiu Biblie. Ako sa pýtať nielen otázky na výklad Biblie. Ale hlavne, ako sa pýtať osobné otázky. A tiež štartovacie otázky, ktorými uvoľníme atmosféru, aby sa ľudia cítili bezpečne. Aby radi odpovedali aj na ďalšie otázky.

img_0630Sme vďační Bohu, že sme mohli prežiť taký krásny, požehnaný čas spolu. Ďakujem, že s nami mohol byť aj Daniel Komora ako stredoslovenský okrskový kazateľ. Ďakujem hudobníkom a všetkým, čo pomohli pri príprave chaty. Aj pri jej upratovaní. Bolo skvelé vidieť toľko ľudí v sobotu, niektorých sme nevideli už roky. Pre mňa táto chata bola veľkým zážitkom, duchovným povzbudením. Aj keď sme sa niektorí cítili vyčerpaní, tešila nás istota, že táto chata mala svoj význam pre naše vzťahy. Vďaka Ti Pane Ježišu!

Marek Kaba