-sobota vo Fiľakove-

Za prítomnosti tajomníka slovenského združenia br. Popoviča, po dlhšom čase sme mali spoločnú bohoslužbu vo Fiľakove. Dôvodom návštevy fiľakovského zboru bolo uvedenie novej posily v oblasti duchovného života zborov br. Milinka Vucetiča zo Srbska. Prišiel spolu so svojou manželkou, a aj touto cestou ich srdečne vítame a prajeme im veľa Božieho požehnania. Áno, tento brat sa bude v našom rajóne spolu s naším kazateľom starať o duchovný pokrm. Už vo Fiľakove nám bolo zrejmé, že svoju prácu robí so zanietením. Podelil sa s nami o skúsenosti zo svojej mladosti pri spoznávaní našho Spasiteľa Ježiša Krista. O týždeň neskôr, t.j. 5.  novembra, sme mali možnosť zažiť brata na vlastnej koži už v Lučenci. Ako sám prezradil, prišiel sem preto, aby nám pomohol ku spaseniu, a aby sme im my pomohli ku spáse.

Zo sobotnej kázne vyberám jeho citáty:

Zachráň sa , ide ti o život! Jeho kázeň čerpala námet zo známeho príbehu z 1. Moj.  19. kapitoly.

Neobzeraj sa. Podľa žalmistu máme na to niektorí sedemdesiat, niektorí osemdesiat rokov. Vieme dobre,čo je dobré a čo zlé? Jedine ten nám dokáže pomôcť, ktorý sa pozerá zhora, a vidí všetko. Kde je tvoje srdce? Lotova žena sa obzrela, a tým spečatila svoj osud. Kde sa pozeráš? Keď to budeš robiť, ako ap. Pavel, bude dobre. On sám hovorí: Na to, čo je za mnou zabúdam, ale to, čo je predo mnou, za tým sa ženiem. To čo je za mnou, nemôžem zmeniť, ale to, čo je predo mnou, áno. Preto rada na záver: nikdy sa nevzdávaj.

 

 

Cesta do hlbín…

                        Cesta do hlbín študentskej duše.

Telefonát a v ňom prosba združenia, či by som mohol prijať na dva týždne študenta teológie na prax. „Prečo nie?“, povedal som si pre seba a súhlasil som. Prišli nejaké pokyny zo seminára a niekoľko spresnení, dotiahnutí detailov technického charakteru a prax sa mohla zrealizovať. Pokračovať v čítaní

Výstava Biblie

Skutky 17,11

Tunajší Židia boli šľachetnejší ako v Tesalonike.Prijímali Slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písmo, či je to naozaj tak.   /SEP/

V dňoch 10.až 20. januára sa v priestoroch okresnej knižnice v Lučenci uskutočnila putovná výstava zameraná na tému: Biblia včera, dnes a zajtra. Pokračovať v čítaní

Chcete zdravšie žiť?

   Máte potrebu  niečo viac sa dozvedieť,ako žiť zdravšie, hodnotnejšie? Máte jedinečnú príležitosť navštíviť prednášky týkajúce sa nášho zdravia. Témy prednášok, čas aj dátum sa dozviete po kliknutí tu

…a predsa sa točí /naše manželstvá/

Ako ten čas rýchlo letí. Zdá sa to ako nedávno a predsa sú to už tri mesiace, ako sa uskutočnila akcia pod názvom „Obnova manželských sľubov“. Priznám sa, že to bolo pre mňa niečo nové, nová výzva. A zbor sa na to tešil a aj pripravoval. Prebehla príprava vonkajšia, ale aj vnútorná. Každý sa pripravoval, hodnotil, rekapituloval. Pokračovať v čítaní

…a potom

Sobota 22. augusta

Sobotu milujeme. Je pre nás odpočinkom, stretnutím sa s Pánom, budovaním vzťahov, nabraním nových síl. Každá sobota je pre nás sviatkom. Tú, 22. augusta, sme prežívali o to intenzívnejšie a radostnejšie, lebo bola zvlášť bohatá na radostné udalosti. Radostné preto, že stredom našej radosti je Pán Boh. Všetko je sústredené na Neho. Vďaka Nemu sa všetko ostatné môže odohrávať. Vďaka Nemu sa môžeme nazývať bratmi a sestrami. V túto radostnú sobotu sme sa zišli v zastúpení aj z okolitých zborov,aby sme chválili a oslavovali nášho milého a dobrého Pána Boha.

Pokračovať v čítaní