…80 rokov…

5.januára sa naša sestra Cecília Hlivková  dožila 80 rokov.

Sme radi, že ju máme…a že z Božej milosti  môže aj v takom veku prichádzať na spoločné bohoslužby. Jej život nebol vôbec ľahký, napriek tomu vydržala a všetko berie s úsmevom na tvári. Určite aj preto ju máme všetci radi. Do ďaľšich rokov jej chceme zaželať veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania….Ku kytici sme jej pridali aj  verše z Božieho slova a to zo Zj, 21, 2-4, kde Ján opisuje pomery života na novej zemi, na čo sa všetci už tešíme.